Competition

REGLER OCH VILLKOR:
En person vinner ett presentkort till ett värde av 10.000 SEK. Tävlingen pågår från 04/09/2020 till 25/9/2020.
Genom att delta i tävlingen godkänner du reglerna och villkoren nedan.

HUR MAN VINNER
Publicera en bild på din instagram med #MyMELIMELI och motivera vad du skulle göra för presentkortet
Tagga Melimeli
Ha en öppen profil så vi kan se bilden
Vinnaren kommer att väljas den 29/9/2020 och meddelas via direktmeddelande på Instagram samt delas på Melimelis Instagram.

PRIS
Presentkort hos MELIMELI till ett värde av 10.000 SEK

REGLER
1. Tävlingen är öppen för alla boende inom Europa.
2. Tävlingen startar klockan 09.00 den 4/9 2020 och slutar klockan 24.00 den 25/9 2020.
3. Alla deltagare måste ha ett offentligt Instagram konto.
4. Vinnare kommer att väljas enligt följande: Bäst motivering till varför de vill vinna
5. Vinnaren kommer att meddelas via direktmeddelande på Instagram och bli taggad på Melimelis Instagram.
6. Inget köp är nödvändigt för att delta i tävlingen.
7. Flera poster accepteras.
8. Eventuella skräppost eller missbruk kommer bortses från tävlingen.
9. Priset går ej att lösas in.
10. Tävlingen är inte öppen för anställda på MELIMELI.
11. Genom att delta i denna tävling accepterar du som deltagare dessa regler.
12. Alla deltagare är fortfarande föremål för Instagrams och Facebooks villkor.

VILLKOR
Denna tävling drivs av Melimeli AB, organisationsnummer 559021-7278 med registrerad adress Artillerigatan 16, 114 51, Stockholm, Sverige.

1. Kvalificerade deltagare
1.1. Melimelis anställda, praktikanter och konsulter, och deras närmaste familjer, samt byråer får inte delta i tävlingen.
1.2. Tävlingen är öppen för alla personer i Europa.
1.3. Deltagare måste ha sitt eget aktiva och offentliga personliga Instagram konto.
1.5. Deltagare har inte rätt att delta i tävlingen om de är bosatta i ett land eller jurisdiktion där tävlingen kan bryta mot någon lag eller förordning.
1.6. Deltagare måste godkänna och följa alla Regler och Villkor.

2. Inträdes period
Deltagare kan när som helst delta i tävlingen under de datum och tider som anges ovan i sektionen Regler.

3. Pris
Priset som anges ovan i Regler kan lösas in av vinnaren. Priset kan inte överföras eller återbetalas, och vinnaren kan inte begära något alternativt pris.

4. Deltagning i tävlingen
4.1. För att delta i tävlingen måste deltagarna följa ovanstående metod som anges i Regler.
4.2. Varje inlägg som är olaglig, obscent, vulgär, pornografisk, hatisk, hotande, diskriminerande, offensiv eller som kan strida mot tredje parts rättigheter diskvalificeras. Dessutom förbehåller Melimeli sig rätten att vidta ytterligare åtgärder avseende sådana uppgifter och/eller att ta bort allt material som anses vara stötande eller kränker tredje mans rättigheter.
4.3. Deltagare garanterar att arrangören har behörighet att använda personuppgifterna från någon person som visas i deras kommentarer/tagningar m.m.
4.4. Inga köp eller betalningar av något slag är nödvändiga för att delta i eller vinna tävlingen.
4.5. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

5. Val av vinnare
Alla behöriga deltagare och slutligen vinnaren kommer att väljas enligt ovanstående metod som anges i Regler. Urvalet är slutligt, och ingen korrespondens relaterad till tävlingen kommer att anges.

6. Notifikation av vinnare
6.1 Vinnaren kommer att bli underrättad via ett direktmeddelande på Instagram och/eller andra sociala medier. Vinnaren kommer även att bli taggad på Melimelis instagram.
6.2. Melimeli förbehåller sig rätten att publicera namn på sociala medier och/eller webbplats.
6.3. Samtliga deltagare godkänner härmed att deras inlägg publiceras offentligt på någon av Melimelis sociala medier och/eller webbplats.
6.4 Arrangören förbehåller sig rätten att begära bevis på vinnaren identitet i form av pass eller körkort och adressbevis i form av en räknings registrering. I händelse av att en prisvinnare inte kan ge Melimeli ett identitetsbevis som är rimligt acceptabelt kan Melimeli dra tillbaka priset och välja en annan vinnare.
6.5 Dessutom, och i förhållande till priset, kan vinnaren behöva lämna in ytterligare information för att lösa in priset. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera vinnaren om vinnaren inte lämnar nödvändig ytterligare information.
6.6. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera vinnaren om vinnaren inte svarar på arrangörens meddelande inom 48 timmar. I så fall kan Melimeli välja en alternativ vinnare.
6.7. Om vinnaren väljer att inte ta ut priset eller någon del av priset, förbehåller sig Melimeli rätten att be vinnaren att bekräfta detta skriftligt, så att arrangören kan behålla eller avyttra priset.

7. Immateriella rättigheter och användning av uppgifter
7.1. Samtliga deltagare garanterar att de är rättmätiga ägare av alla immateriella rättigheter som kan lämnas in.
7.2. Alla poster och tillhörande personuppgifter är och kommer att vara offentliga för alla. Genom att delta tävlingen och acceptera de nuvarande reglerna och villkoren är deltagarna överens om att Melimeli kan använda sina personuppgifter för att kunna utföra tävlingen.
7.3. Samtliga deltagare bekräftar att tredje part kommer att ha tillgång till och kommer att kunna publicera sina inlägg i enlighet med användarvillkoren för den sociala medieplattformen genom vilken posterna lämnas in.
7.4. Genom att delta i denna tävling är alla deltagare överens om att arrangören kan hålla och använda alla personuppgifter som erbjuds till arrangören av deltagarna i syfte att hantera denna tävling.

8. Diskvalificering
Melimeli förbehåller sig rätten att vägra och/eller diskvalificera någon deltagare där det finns rimliga skäl att tro att deltagaren har åsidosatt någon av de regler som anges eller på annat sätt om en deltagare har fått orättvis fördel vid deltagande i tävlingen eller vunnit att använda bedrägligt betyder. Sena eller ofullständiga poster som inte uppfyller dessa regler och villkor är diskvalificerade och kan inte delta i tävlingen.

9. Ansvar
Melimeli ansvarar inte på något sätt för kostnader, skador, ansvar eller skada som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med tävlingen annat än de kostnader och kostnader som specifikt föreskrivs i priset. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

10. Ändringar i tävlingen och/eller Regler och Villkor.
Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna tävling och / eller dessa regler och villkor och tävlingar på vilket stadium som helst. Eventuella förändringar av priset eller dessa Regler och Villkor kommer att meddelas av arrangören via sitt Instagram- och / eller Facebook-konto.

11. Sponsring
Denna tävling sponsras inte på något sätt, godkändes, administreras av eller associeras med Instagram och/eller Facebook. Genom att delta i denna tävling, accepterar deltagare att Instagram och/eller Facebook inte har något ansvar för denna tävling.

12. Styrande lag
Tävlingen och dess Regler och Villkor kommer att regleras i enlighet med Sveriges lagar och eventuella tvister kommer att bli föremål för ensamrätten vid domstolarna i Sverige. Deltagarna är överens om att följa alla relevanta lokala lagar.

0
Din varukorg
Din varukorg är tomTillbaks till shoppen